ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ από 20 Ιουνίου έως 12 Σεπτεμβρίου 2020

cote nord

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατ’ άτομο 9,00 €
Παιδί (4-10 έτη) 4,00 €
Μικρές σκηνές ή κατασκευές 4,00 €
Μεγάλες σκηνές η κατασκευές 6,00 €
Τροχόσπιτο ή camping 8,00 €
+ Ηλεκτρική ενέργεια (μόνο για τροχόσπιτο) 5,00 €
Ενοικίαση σκηνή + στρώματα με την τοποθέτηση για 1 ατομα 15,00 €
Ενοικίαση σκηνή + στρώματα με την τοποθέτηση για 2 ατομα 30,00 €
Ενοικίαση σκηνή + στρώματα με την τοποθέτηση για 4 άτομα 60,00 €